Kasárne/Kulturpark, Košice
Nezisková organizácia VOICES Nadácia Orange Program aktívne občianstvo a inklúzia Oficiálne stránky mesta Košice k13 - Košické kultúrne centrá Regionálny operačný program Ministerstvo kultúry SR Cukru production Časopis Dobrá škola Eastcubator Lemur - reklama, marketing a PR MeToo - multimediálna televízia psdigital.sk Nauč ma. Nauč sa. Naučme sa! | Naučmesa.sk RÁDIO KOŠICE 91.7 FM sli.do - Q&A Platform for Live Events Spravodajský portál - Študent24.sk Tlačiareň Bardejov - spoľahlivá tlačiareň Web o pozitívnych stránkach Slovenska Zajtrajšie noviny

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.