Kasárne/Kulturpark, Košice

Aj malý dobrý skutok
je viac ako najlepší úmysel.

Kahlil Gibran

Jump Slovensko 2015 je štvrtý ročník neformálnej konferencie

o príbehoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív.

Je to konferencia charakteristická priateľskou atmosférou a uvoľneným štýlom. Určená je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolákom, freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Organizátorom projektu je Nezisková organizácia Voices podporujúca aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Za sedem rokov svojej činnosti pripravila viac ako 180 krátkych filmov, vyše 130 vzdelávacích seminárov, viac ako 30 rozhovorov Choices a 38 kultúrnych podujatí Voices Live.

Jump Slovensko 2015 sa koná 29. apríla v Kasárňach/Kulturpark na Kukučínovej 2 v Košiciach.